Regulamin Aplikacji

INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy dokument przedstawia informacje o zakresie danych przetwarzanych przez aplikację mobilną „Ministerstwo Śledzia i Wódki” („Aplikacja Mobilna”), dostępną na platformach Android oraz iOS i jest adresowany jest do użytkowników Aplikacji Mobilnej („Użytkownicy”).
2. Właścicielem i administratorem Aplikacji Mobilnej jest MSW Spółka Cywilna Maciej Bartkowski, Jerzy Penderecki, ul. Raciborska 3, 44-100 Gliwice. Nip: 6312644561, REGON: 242814181.

DANE ZBIERANE PRZEZ APLIKACJĘ MOBILNĄ
1. Aplikacja Mobilna nie gromadzi ani nie przetwarza danych osobowych Użytkowników, tj. danych pozwalających na identyfikację osoby fizycznej korzystającej z Aplikacji Mobilnej.
2. Aplikacja Mobilna zbiera automatycznie i anonimowo dane statystyczne dotyczące urządzenia na którym została zainstalowana i uruchomiona („Dane Statystyczne”).
3. Dane Statystyczne zbierane są w celu analizy zachowań użytkowników oraz raportowania błędów.
4. Użytkownik nie może zablokować automatycznego zbierania Danych Statystycznych przez Aplikację Mobilną, ani nie ma wglądu do tych danych.
5. Aplikacja Mobilna dodatkowo, w ramach funkcjonalności przedstawiania promocji lokalizacyjnych, przetwarza anonimowo lokalizację za pomocą modułu GPS użytkownika i przesyła ją na wyznaczony serwer, gdzie są one gromadzone i przeliczane w celu przedstawienia użytkownikowi odpowiedniej promocji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Polityka prywatności może ulec zmianie w przypadku zmian w funkcjonalności Aplikacji Mobilnej.
2. W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej aplikacje@kokosoft.pl.